Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurálního, personálního a provozního zajištění služby. Jejich smyslem je stanovit závaznou normu pro kvalitní péči.

Níže uvedené a písemně zpracované standardy jsou k dispozici k nahlédnutí a jejich obsah prostupuje veškerou naší činností. Jedná se o popis kvalitně poskytované služby uživatelům Domova našimi zaměstnanci. Cílem dodržování pravidel, která jsme si stanovili, je poskytovat službu v podmínkách odpovídajících důstojnosti lidského života, s ohledem na práva a vůli každého jednotlivce. Snažíme se, aby služba, kterou poskytujeme odpovídala individuálním potřebám uživatelů, působila na ně aktivně, podporovala uživatele v samostatném rozhodování a soběstačnosti v základních úkonech. Chceme, aby služba byla bezpečná a současně, aby život uživatele co nejvíce odpovídal životu v jeho přirozeném prostředí. Proto uživatele podporujeme v sociálních kontaktech s okolím a snažíme se zabránit dalšímu prohlubování závislosti na sociální službě.

Trvale usilujeme o zlepšování podmínek pobytu v našem zařízení a vzděláváním pracovníku usilujeme o zlepšení jejich odborné i osobnostní úrovně.

Ke stažení