Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Poučení o nakládání s osobními údaji poskytnutými k výběrovému řízení na obsazení pracovní pozice

 1. Pro výběrové řízení na obsazení pracovní pozice bude Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, 671 71, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a dále zákonem 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Odpovědí na inzerátem zveřejněnou nabídku pracovního místa poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.
 3. Po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté osobní údaje neúspěšných uchazečů vráceny poštou (platí pro žádosti, životopisy a další přílohy došlé poštou) nebo ihned skartovány (platí pro žádosti, životopisy a další přílohy došlé elektronicky).
 4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva:
  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  • na přenositelnost údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 5. Správce jmenoval osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, kterou je možné kontaktovat na e-mailové adrese: referent@domovskalice.cz v případě porušení nebo podezření na porušení zabezpečení osobních údajů, případně při provedení změny ve zpracování poskytnutých osobních údajů.