Domov pro seniory

V Domově pro seniory Skalice poskytujeme služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Více
Domov se zvláštním režimem

V Domově se zvláštním režimem Skalice poskytujeme pobytové služby osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí octly v nepříznivé sociální situaci.

Více


Domov pro seniory Skalice

Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, je pobytové zařízení sociálních služeb, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Dle § 49 a § 50 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů poskytujeme sociální služby:

  • Domov pro seniory
  • Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory se nachází v obci Skalice, která je vzdálena 25 km od města Znojma. Cílem Domova pro seniory je zajištování individuálního přístupu ke každému svému klientovi s ohledem na jeho potřeby a přání, s možností svobodné volby na základě Smlouvy o poskytování služeb sociální péče. Nabízené služby jsou poskytovány v souladu se standardy a vždy v zájmu klienta, při respektování jeho práv, soukromí a individuálních potřeb.

Dne 20. března 2020 byl Domovu pro seniory Skalice udělen certifikát Vážka. Jedná se o ocenění kvality od České alzheimerovské společnosti (ČALS). Tento certifikát je udělován zařízením, která poskytují sociální péči osobám s onemocněním demencí na velmi vysoké odborné úrovni. Vážka je udělována nejdéle na 24 měsíců. Platnost certifikátu je možné dále prodloužit na základě výsledků dalšího řádného auditu. Získání certifikátu Vážka je pro pracovníky Domova velkou odměnou za jejich práci a úsilí. Bez nich by Domov certifikát nikdy nezískal.

Certifikát Vážka

 

Domov pro seniory Skalice je dlouhodobě zapojen do projektu GOS - Gerontologická a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Při své činnosti spolupracujeme v rámci tohoto projektu s odborníky České alzheimerovské společnosti – ČALS.


V odkazu na ČALS:   http://www.alzheimer.cz/   naleznete informace směřující k pomoci a podpoře lidí postižených demencí i podpoře jejich rodinných příslušníků a dále také práva lidí s demencí. 

 

  

Strom roku Znojemska 2010 a Strom roku ČR 2011
V arelálu našeho domova se nachází strom, který se umístil 2x na třetím místě - Strom roku Znojemska 2010
a v anketě Strom roku ČR 2011 vždy na 3 místě.

Hlasovat mohl kdokoliv z občanů z celé České republiky, záleželo kolik hlasů strom získá – hlasování probíhalo formou zaslání sms zprávy. 

Nedá se dohledat přesný věk stromu, ale pamětníci se domnívají, že má možná i přes 200 let.

Virtuální prohlídka

Zobrazit virtuální prohlídku

Zásady ochrany osobních údajů

Zobrazit