Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov pro seniory Skalice, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Základní účel zřízení - účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - ubytování, sociální kulturní a sportovní činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Skalice, p.o.
  Skalice, 1, 671 71 Hostěradice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Skalice, p.o.
  Skalice, 1, 671 71 Hostěradice

 • 4.3 Úřední hodiny

  PO 07:00-15:30 hod.
  ÚT 07:00-15:30 hod.
  ST 07:00-15:30 hod.
  ČT 07:00-15:30 hod.
  PÁ 07:00-15:30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  tel.: +420 515 339 157
  ředitelka tel.: +420 515 339 157 /linka č.12/
  ředitelka mobil: +420 602 388 233

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovskalice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Skalice, p.o.
  Skalice, 1, 671 71 Hostěradice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):

  info@domovskalice.cz
  huskova@domovskalice.cz
   

 • 4.8 Datová schránka

  qcdkiyc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23434741/0100

6. IČO

45671729

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovskalice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): qcdkiyc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dům dětí a mládeže Šternberk, p.s., Opavská 14, Šternberk 785 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Skalice neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
top