Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Přijetí do zařízení

Přijetí do zařízení

Jak se přihlásit do domova pro seniory?

Zájemcům o umístění do našeho domova nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne informace před podáním žádosti o umístění i před samotným nástupem do domova sociální pracovnice. Společně s podanou písemnou žádostí je nutné předat vyjádření ošetřujícího lékaře. Potřebné tiskopisy jsou ke stažení na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty.

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Skalice, p.o. osobně nebo zaslat poštou na adresu, kterou najdete v sekci Kontakty. Po doručení Vaší písemné žádosti do Domova pro seniory Skalice, p.o., bude provedeno sociální šetření v místě Vašeho současného pobytu, o kterém budete předem informováni.

Následně proběhne posouzení žádosti Sociální komisí domova ve složení – ředitelka, sociální pracovnice, vedoucí sociální úseku, vedoucí zdravotního úseku. V případě schválení žádosti, bude Vaše žádost zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a budete o této skutečnosti písemně vyrozuměni. Při uvolnění místa budete kontaktováni sociální pracovnicí domova a bude s Vámi zahájeno jednání o nástupu do zařízení a o uzavření smlouvy.

V případě zamítnutí Vaší žádosti, tzn. nebudete splňovat podmínky umístění do našeho domova, bude Vám zasláno písemné vyrozumění o nezařazení žádosti do evidence uchazečů, včetně zdůvodnění.

Základní informace pro nástup do domova pro seniory

Nástup do domova probíhá v pracovní dny v dopoledních hodinách z důvodu potřebných úkonů spojených s přijetím do domova.

Po nástupu do domova pomáhá personál překlenout adaptační období uživatelů, snaží se naslouchat uživatelům, porozumět jim a vyhovět jejich potřebám. Uživatelům je umožněno vzít si s sebou drobné předměty, jim blízké (obrázek, vázička, soška apod.), čímž se snažíme zmírnit přechod uživatele z domácího do nového neznámého prostředí. Za důležitou považujeme spolupráci s rodinou. Snahou zaměstnanců domova je, aby se uživatel cítil jako doma.