Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Program aktivizačních činností probíhá v domově skupinově nebo individuálně v každém pavilonu dle poskytovaných služeb a vypracovaných individuálních plánů uživatelů. Plán volnočasových aktivit pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.

Kulturní a společenské činnosti uživatelů jsou zajišťovány v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován a upravován plán měsíčních aktivit a akcí.

Pod vedením aktivizačních pracovnic probíhají volnočasové aktivity:

 • kroužek ručních prací /s papírem, textilem, korálky, přírodními materiály, pletení/,
 • kroužek pečení a vaření,
 • čtení a předčítání z knih i časopisů,
 • zahradní terapie, taneční terapie (součást skupinového cvičení), procvičování paměti (v rámci reminiscenční terapie, vycházek, či posezení u kávy), muzikoterapie, reborn terapie, snoezelen, reminiscenční terapie,
 • výtvarné práce (tvořivá dílna),
 • promítání filmů (pro pamětníky),
 • skupinového cvičení.
 • individuální cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze
 • nácvik denních činností /osobní hygiena, česání, stolování, úklid na pokoji, nácvik samostatného pohybu v areálu, atd. /,
 • nácvik sociálních dovedností
 • individuální vycházky s uživatelem
 • oslavy narozenin, posezení při kávě,
 • různé společenské a kulturní akce – např. masopustní zábava, vystoupení a posezení s dětmi z místní školy, velikonoční trhy, turnaje ve společenských hrách, slet čarodějnic, hody, mikulášská zábava, adventní koncerty, vánoční nákupy, vánoční  zábava aj.
 • výlety po okolí, posezení v místní restauraci

K vycházkám a posezení v  přírodě je využíván zahradní altán či přilehlý areál parku a jeho okolí. K dispozici je uživatelům také knihovna v areálu domova. Věřícími uživateli je využívána kaple v zařízení, kde se pravidelně konají bohoslužby.

Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se zúčastňují rodinní příslušníci, místní škola, obyvatelé obce a ostatní veřejnost. Prioritou zařízení je spokojený uživatel a dobrá spolupráce s rodinou.