Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty

Projekty

Udělení certifikátu Vážka

Domov pro seniory Skalice p.o. v rámci sociální služby Domov se zvláštním režimem, která poskytuje péči osobám s onemocněním demencí, obhájil v prosinci 2022 cerifikaci "Vážka" udělovanou Českou Alzheimerovskou společností.

Jedná se o velmi prestižní certifikaci, která se uděluje za kvalitně poskytované služby lidem s různými druhy demence. K udělení již zmiňovaného certifikátu je nutné získat alespoň 75% hodnocení všech kritérií.

Auditorský tým se skládal ze 2 odbornic v péči o osoby trpící demencí, důraz byl kladen na individuální přístup, aktivizační činnosti, zdravotní péči, důstojnost člověka a spolupráci s rodinou. Auditorský tým strávil v našem zařízení celý den, tudíž mohl posoudit všechny oblasti, které jsou důležité pro udělení certifikátu.

Platnost certifikátu je 24 měsíců, po uplynutí doby platnosti je její trvání možné prodloužit, ale pouze na základě splnění řádného auditu.

My jsme za udělení certifikátu velmi rádi a budeme se těšit na výzvu, která nás čeká při jeho prodloužení.

Co se skrývá pod názvem "Česká alzheimerovská společnost"?

Česká alzheimerovská společnost vznikla v průběhu roku 1996. V roce 1997 byla zaregistrována jako občanské sdružení, od počátku se její sídlo nachází v Gerontologickém centru v pražských Kobylisích. Vznikla na základě setkávání se a spolupráce profesionálů v oblasti gerontologie, kteří se zabývají problematikou osob postižených demencí. V současné době je Česká Alzheimerovská společnost respektovaným členem významných mezinárodních institucí.

Cílem této společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí, ale to nejen jich, ale zároveň i jejich rodinných příslušníků a přátel.

Bon appetit

Počátkem roku 2013 jsme začali realizovat týmem pracovníků Domova pro seniory Skalice, p.o. program BON APPETIT, zaměřený na zvyšování kvality stravování a stolování uživatelů.

Cílem programu Bon Appetit je umožnit uživatelům našeho Domova co nejlepší zážitek z jídla a zaměstnancům zařízení nabídnout maximální podporu při realizaci těchto cílů.

Problémy při jídle mohou být způsobeny celou řadou faktorů. Tým pracovníků Bon Appetitu a lidé, kteří tento program realizují, se snaží co nejlépe poznat zvyklosti, chutě a schopnosti každého člověka, respektovat jejich důstojnost a podporovat nezávislost po dobu co možná nejdelší. Tým pracovníků reaguje na měnící se potřeby uživatelů, které sebou přináší změna zdravotního stavu (např. dezorientace místem a časem, udržování konverzace, dodržování dobrým mravů při stolování, soustředění na jídlo, nemožnost dlouhodobého stolování), zamýšlí se nad kulturou stolování – pohodlné stolování, doplňky ke stolování, dostatečný prostor, rušivé vlivy (hluk, světlost místnosti), uzpůsobení pokrmů (velikost, způsob podávání), dobu servírování a konzumaci jednotlivých pokrmů.

Program Bon Appetit je časově dlouhodobá záležitost, ve které se bude náš Domov stále zdokonalovat.