Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem > Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Program aktivizačních činností probíhá v domově skupinově nebo individuálně v každém pavilonu dle poskytovaných služeb a vypracovaných individuálních plánů uživatelů. Plán volnočasových aktivit pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.

Kulturní a společenské činnosti uživatelů jsou zajišťovány v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován a upravován plán měsíčních aktivit a akcí.

Pod vedením aktivizačních pracovnic probíhají  volnočasové aktivity:

  • Uživatelé se mohou zapojit např. do kroužku ručních prací /s papírem, textilem, přírodními materiály/, pečení a vaření, čtení a předčítání z knih i časopisů, společenských her, pletení a háčkování, zahradní terapie, taneční terapie, procvičování paměti, muzikoterapie, reborn terapie, snoezelen, reminiscenční terapie, výtvarné práce, promítání filmů, skupinového cvičení. 
  • Své místo zde zaujímá také individuální cvičení, individuální vycházky s uživatelem, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností /osobní hygiena, česání, stolování, úklid na pokoji, nácvik samostatného pohybu v areálu, atd. /, nácvik sociálních dovedností
  • Pravidelnou součástí aktivizačních činností jsou oslavy narozenin, posezení při kávě, posezení s harmonikou, promítání filmů pro pamětníky, a různé akce – např. masopustní zábava, vystoupení a posezení s dětmi z místní školy, velikonoční trhy, oslava svátku matek, táboráky, turnaje ve společenských hrách, slet čarodějnic, hody, mikulášská zábava, adventní koncerty, vánoční nákupy, vánoční  zábava aj.
  • K vycházkám a posezení v  přírodě je využíván zahradní altán či přilehlý areál parku a jeho okolí.
  • Svůj volný čas mohou trávit uživatelé také v místní restauraci.
  • Uživatelé mají možnost zúčastnit se výletů po okolí, poznávacích zájezdů, shlédnout divadelní představení, výstavy, účastnit se nejrůznějších kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj.
  • K dispozici je uživatelům také knihovna v areálu domova.
  • Věřícími uživateli je využívána kaple v zařízení, kde se pravidelně konají bohoslužby.

Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se zúčastňují rodinní příslušníci, místní škola, obyvatelé obce a ostatní veřejnost. Prioritou zařízení je spokojený uživatel a dobrá spolupráce s rodinou.