Cílová skupina

Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 60 let, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Seznam

Služby nemůžeme poskytnout:

  • z důvodu plně obsazené kapacity Domova
  • osobám, nespadající do cílové skupiny a vyžadující služby, na které nemáme registraci
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním (TBC, žloutenka), vyžadující bezbariérová opatření
  • osobám s různými druhy demence
  • osobám s mentálním postižením
  • osobám, kterým byla diagnostikována agrese - ohrožující sebe a okolí, narušující kolektivní soužití, porušující práva ostatních pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc, poruchy osobnosti (rozpad či rozdvojení osobnosti – psychóza, schizofrenie, paranoia) na základě lékařského posudku, sociálního šetření a dalších zjištění
  • osobám závislým na alkoholu a návykových látkách
  • pokud o službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže služby, z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí