NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ DOMOVA - PRAVIDLA

03.12.2020

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ UŽIVATELŮ DOMOVA
platná od 5. 12. 2020

• doloží písemný doklad negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin nebo předloží SMS o výsledku testu a podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že se jedná o data týkající se jeho osoby nebo
• doloží písemný doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění covid-19
• osoba splňující tento požadavek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to min. respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatřeních domova pro seniory:
• délka trvání návštěvy 30 minut
• návštěva proběhne ve vyhrazeném prostoru
• maximální počet návštěvníků u 1 uživatele jsou 2 osoby a to
• denně v čase od 13:30 hod. do 16:00 hod.
• návštěvu je nutné předem telefonicky rezervovat na čísle 725 887 952 od pondělí do pátku (pracovní dny) v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.
• tato pravidla se nevztahují na uživatele nacházející se v 10 denní karanténě
• testování návštěv personálem domova pro seniory není možné z personálních důvodů; POC test nebo PCR test je možné si nechat udělat na odběrových místech
• písemný doklad není vyžadován u osob, které jsou opatrovníky uživatelů domova, nebo které jdou navštívit uživatele v terminálním stádiu


 Zpět