Udělení certifikátu Vážka

01. 12. 2022
Dne 6. prosince 2022 byl Domovem pro seniory Skalice opakovaně obhájen certifikát Vážka. Jedná se o ocenění kvality od České alzheimerovské společnosti (ČALS). Tento certifikát je udělován zařízením, která poskytují sociální péči osobám s onemocněním demencí na velmi vysoké odborné úrovni. Vážka je udělována nejdéle na 24 měsíců. Platnost certifikátu je možné dále prodloužit na základě výsledků dalšího řádného auditu. Získání certifikátu Vážka je pro pracovníky Domova velkou odměnou za jejich práci a úsilí. Bez nich by Domov certifikát nikdy nezískal.

Domov pro seniory Skalice p.o. v rámci sociální služby Domov se zvláštním režimem, která poskytuje péči osobám s onemocněním demencí, obhájil v prosinci 2022 cerifikaci "Vážka" udělovanou Českou Alzheimerovskou společností.

Jedná se o velmi prestižní certifikaci, která se uděluje za kvalitně poskytované služby lidem s různými druhy demence. K udělení již zmiňovaného certifikátu je nutné získat alespoň 75% hodnocení všech kritérií.

Auditorský tým se skládal ze 2 odbornic v péči o osoby trpící demencí, důraz byl kladen na individuální přístup, aktivizační činnosti, zdravotní péči, důstojnost člověka a spolupráci s rodinou. Auditorský tým strávil v našem zařízení celý den, tudíž mohl posoudit všechny oblasti, které jsou důležité pro udělení certifikátu.

Platnost certifikátu je 24 měsíců, po uplynutí doby platnosti je její trvání možné prodloužit, ale pouze na základě splnění řádného auditu.

My jsme za udělení certifikátu velmi rádi a budeme se těšit na výzvu, která nás čeká při jeho prodloužení.

Co se skrývá pod názvem "Česká alzheimerovská společnost"?


Česká alzheimerovská společnost vznikla v průběhu roku 1996. V roce 1997 byla zaregistrována jako občanské sdružení, od počátku se její sídlo nachází v Gerontologickém centru v pražských Kobylisích. Vznikla na základě setkávání se a spolupráce profesionálů v oblasti gerontologie, kteří se zabývají problematikou osob postižených demencí. V současné době je Česká Alzheimerovská společnost respektovaným členem významných mezinárodních institucí.

Cílem této společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí, ale to nejen jich, ale zároveň i jejich rodinných příslušníků a přátel.
top