Domov pro seniory

Informace o službě

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění § 49 se v Domově pro seniory Skalice (dále jen DS Skalice nebo Domov), poskytují služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředím ani za pomoci jiných typů sociálních služeb  nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Příjemné prostředí

Vytváříme příjemné prostředí, podmínky pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby.

Podpora soběstačnosti

Podporujeme soběstačnost, návyky, dovednosti, snižující závislost na poskytované službě, a společenských kontaktů, zabraňujeme sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života.

Cílová skupina

Službu poskytujeme formou celoročního pobytu osobám starším 60 let, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

Ubytování

Snahou je, aby každý soukromý prostor vyjadřoval individualitu uživatele. Po dohodě s ředitelkou domova si uživatel dovybavuje soukromý prostor částečně nábytkem a vybavením.

Stravování

Domov  zajišťuje pro uživatele celodenní stravování formou snídaně, oběda, večeře, dopolední a odpolední svačiny dle předem zveřejněného jídelního lístku ve vlastním kuchyňském provozu.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu v nepřetržitém režimu (24 hodin).

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče zajišťována týmem odborně vyškolených  pracovníků v sociálních službách nepřetržitě, po dobu 24 hodin. Cílem je poskytování komplexní péče o základní životní potřeby uživatelů – biopsychosociální a spirituální.

Aktivizační činnosti

Plán volnočasových aktivit pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.

Sociální práce

Sociální pracovnice domova Vás budou provázet před nástupem, i během Vašeho pobytu v domově. Můžete se na ně obrátit s jakýmkoliv problémem či dotazem, a to osobně, telefonicky či emailem.

Sociálně-terapeutické činnosti

Canisterapie, trénink paměti, muzikoterapie, taneční terapie, reminiscenční terapie, reborn terapie a snoezelen.

Fakultativní služby

Nad rámec základních činností nabízíme uživatelům i tzv. fakultativní činnosti (služby), jejichž výčet a ceny určuje ceník. Rozsah a četnost fakultativních činností je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

Regionální karta

Regionální karty podrobně definují obsah sociálních služeb skrze potřeby uživatelů, tj. definují, v čem může služba uživatele podpořit, co bude společně s uživatelem řešit.
 

Předmět činnosti - regionální karta (odkaz ke stažení)

Informace pro zájemce o službu

top