Podpora paliativní péče v domově pro seniory

19. 06. 2024
V roce 2024 se nám podařilo získat dotační program " Podpora paliativní péče v pobytových sociálních službách" z rozpočtu JmK. Tento projekt je zaměřen na vytvoření programu paliativní péče v daném zařízení pobytových sociálních služeb, kde žijí lidé v závěru života, na implementaci paliativního přístupu v zařízení sociálních služeb a na vzdělání pracovníků poskytovatele sociálních služeb v problematice paliativní péče.

Co znamená paliativní péče?
Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit.

Paliativní přístup obsahuje veškeré léčebné, ošetřovatelské, pečovatelské, komunikační a organizační intervence, kterou jsou zvažovány a uskutečňovány od začátku diagnózy závažného chronického onemocnění. Vychází z individuálního přístupu a péče cílené na kvalitu života klientů a jejich rodin. Paliativní přístup je nedílnou součástí péče všech pracovníků v přímé péči v pobytových sociálních službách. 
top