Kdo jsme

Domov pro seniory Skalice

Domov pro seniory Skalice, p.o. se nachází v klidné obci Skalice, vzdálené 25 km od města Znojma a 50 km od města Brna (směr Miroslav), obklopený areálem zámeckého parku. Cílem Domova pro seniory je zajišťování individuálního přístupu ke každému svému klientovi s ohledem na jeho potřeby a přání, s možností svobodné volby na základě Smlouvy o poskytování služeb sociální péče. Nabízené služby jsou poskytovány v souladu se standardy a vždy v zájmu klienta, při respektování jeho práv, soukromí a individuálních potřeb.Domov pro seniory Skalice, p.o. poskytuje sociální pobytové služby s celoročním provozem s kapacitou 70 lůžek, ve třech pavilonech bezbariérově řešených, umožňujících pohyb osobám se sníženou pohyblivostí. Sociální služba – Domov se zvláštním režimem (DZR) je poskytována ve třech pavilonech Domova, a to v Zámeckém pavilonu, pavilonu B a části pavilonu A. Sociální služba - Domov pro seniory (DS) je poskytována v pavilonu A.

Uživatelé DS a DZR jsou ubytováni v 6 jednolůžkových, 17 dvoulůžkových a 10 třílůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením.  Pro uživatele se sníženou a minimální schopností pohybu jsou určeny společné koupelny s využitím pomoci a podpory personálu domova. Každý pokoj je vybaven standartně, včetně signalizačního zařízení ke komunikaci se sestrou.

Další informace

  • Praní osobního a ložního prádla včetně sušení a žehlení a drobných oprav probíhá v prádelně v budově domova. Úklidové práce jsou zajištěny zaměstnanci domova.
  • Stravování je poskytováno v  jídelnách jednotlivých pavilonů, ev. na pokojích uživatelů. Strava je  připravována - normální, šetřící, diabetická, 5x denně.
  • V domově probíhají volnočasové aktivity pro uživatele, s využitím tělocvičny, snoezellenu, místnosti volnočasových aktivit,  knihovny. Uživatelé se mohou zúčastnit společenských a kulturních akcí pořádaných v domově i mimo něj. Součástí areálu domova je park, který  uživatelé využívají k posezení a relaxaci.
  • Věřící uživatelé mohou pravidelně navštěvovat bohoslužby, probíhající v kapli, umístěné v pavilonu Zámku. Za příznivého počasí mají možnost uživatelé i návštěvníci domova posedět venku na lavičkách a v altánku.

Standardy kvality sociálních služeb

Trvale usilujeme o zlepšování podmínek pobytu v našem zařízení a vzděláváním pracovníku usilujeme o zlepšení jejich odborné i osobnostní úrovně.
top