Proběhlé akce

Židovské město v Třebíči

27.10.2017

Dne 25.10.2017 jsme se vydali na výlet do židovského města v Třebíči.

Asi za hodinu jsme byli ve staré části města Třebíč, kde jsme nejprve navštívili židovskou cukrárnu „Vrátka“ se spoustou dobrých cukrovinek a jiných věcí i se starou recepturou či tradicí.

Uživatelé si dali kávu a zákusek, dle svého výběru. Byli jsme tam moc spokojení. Milá paní prodavačka nám vykládala i nějaké informace o historii.

V čase, na kterém jsme byli domluveni v zadní synagoze, jsme se dostavili dovnitř, ochotně nám pomohli i po velice nerovném povrchu se dostat dovnitř.

Dostalo se nám i velice bohatého výkladu o této synagoze: „V dobových pramenech označována též jako Nová synagoga, Nová škola, Vysoká synagoga nebo Horní modlitebna. Přestože Zadní synagoga vykazuje řadu renesančních prvků, byla postavena až v roce 1669 nebo krátce předtím.Snaha židovské obce o rozšíření objektu r. 1693 ztroskotala na zamítavém stanovisku vrchnosti, jež dokonce přikázala stavbu zbourat. K naprosté demolici synagogy, jíž byla stržena pouze střecha, sice nedošlo, ale i tak objekt povážlivě chátral. Proto se představitelé židovské obce obrátili r. 1705 na nového majitele panství hraběte Jana Karla z Valdštejna s žádostí, aby mohli synagogu zastřešit a využívat k bohoslužebným účelům. Jan Karel souhlasil, ovšem s podmínkou, že nedojde k rozšíření stavby. Zadní synagoga tak byla v letech 1705-1707 obnovena a interiér opatřen jedinečnou barokní výmalbou, která je považována za nejstarší příklad dochované synagogální malířské výzdoby na Moravě.“

Poté jsme se přesunuli do nákupního centra, kde jsme se naobědvali a dle toho, co kdo chtěl koupit a na co se chtěli uživatelé podívat, jsme procházeli různé obchody.

Po nákupech jsme vyrazili zpět k Domovu.

Zážitky máme veliké a pozitivní. Všem se výlet moc líbil, podívali jsme se na nové místa a trávili čas v dobré společnosti.


 Zpět