Nový ceník úhrad platný od 1.7.2014

20.06.2014

Od 1.7.2014 dochází v našem zařízení ke zvýšení úhrad za stravu, a to v položce režijní náklady a v položce surovin u stravy dietní,

diabetické a diabetické-šetřící. Rozpis jednotlivých úhrad je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.


 Zpět