Proběhlé akce

Výstava obrazů Alfonse Muchy v Brně

30.07.2018

Dne 20. 7. 2018 jsme se s uživatelkami účastnily výstavy Alfonse Muchy v Brně na výstavišti.

Při příjezdu do Brna, jsme zaparkovaly u výstaviště kousek od vchodu, kde nás poslali do pavilonu H, kde probíhala výstava.

Nejdříve jsme si prohlédly obrazy: Slavnost Svantovítova ve slavném sídle ostrova Rujány (Arkoně) – Obraz zachycuje oslavy sklizně na počest pohanského boha Svantovíta v posvátném místě u chrámu Arkony, jež bylo cílem poutníků v 8. až 10. století našeho letopočtu.

Slované v pravlasti – výjev ze 3. – 6. století zobrazuje slovanské předky skrývající se před nájezdníky.

Zavedení slovanské liturgie – Obraz znázorňuje čtení papežské buly knížeti Svatoplukovi ve Velehradu v 9. století. Jeho předchůdce Rostislav požádal byzantské mnichy Cyrila a Metoděje, aby přeložili části Bible a ostatní liturgie, a tento krok pobouřil německé biskupy i Řím.

Hájení Szigetu proti Turkům Mikulášem Šubičem Zrinským (1566) – Obraz zachycuje tureckou invazi v roce 1566 podél břehů Dunaje, před městskými hradbami Szigetváru. V přípravách na bitku obránci raději zapalují věž prachárny, než by se vydali na pospas obléhatelům. Proto je obraz rozdělen sloupem černého kouře.

Bratrská škola v Ivančicích (1578) tisknutí bible kralické – V 16. století přesídlilo hnutí Jednoty bratrské z Čech na Moravu. V Muchově rodišti, v Ivančicích, začali bratři tisknout první česky psanou Bibli. Tento počin byl pak dokončen v blízkých Kralicích. Odtud pochází název Bible kralické. Ve scéně na obrazu přijel pán ze Žerotína na inspekci prvních tisků.

Zrušení nevolnictví na Rusi ( 1861) – Nevolnictví bylo v Rusku zrušeno až v roce 1861, mnohem později než jinde v Evropě. Zvěstování vydaného ediktu však probouzí v lidu na Červeném náměstí u Kremlu pocity nejistoty, úzkosti a strach z budoucnosti. Ruský lid ještě neví, co má s nabytou svobodou dělat.

Kázání mistra Jana Husa v Kapli betlémské ( 1412) – Jan Hus je symbolickou postavou reformačního hnutí, jež se utvářelo v Čechách a na Moravě v průběhu 15. století. V roce 1412, kdy byli v Praze zavražděni tři jeho mladí stoupenci, sledoval lid všech vrstev s velkou účastí Husova kázaní v Betlémské kapli. Účastnil se i zakladatel kaple, kupec Kříž, a také Jan Žižka.

Milíč z Kroměříže (1372) – Jan Milíč byl významnou postavou církevního světa 14. století. Pocházel z Moravy, ale věhlasu si dobyl v Praze. Svou hlubokou vírou a výmluvností uchvátil lid všech vrstev a bojoval proti prostopášnostem rozmařilého středověku.

Schůzka na Křížkách ( 1419) – Po upálení Mistra Jana Husa převzal vedení reformistů radikální plzeňský kněz Václav Koranda. Podporoval způsob tzv. přijímání pod obojí. V obraze káže 30. září. 1419 shromážděným bratřím na Křížkách, že pro obranu víry je potřeba i zbraní. Znamená to počátek přechodu od náboženského husitského hnutí k husitským válkám. Červený a bílý praporec v obraze jsou symboly života a smrti.

Po prohlédnutí obrazů jsme si prohlédly plakáty Alfonse Muchy, které byly vždy víceúčelové. Jeden mohl být uplatněn pro nejrůznější události či okolnosti, stačilo jen změnit nápis. Mucha byl úzce svázán s ilustrací časopisů a knih, s instalováním výstavy, s výstavními síněmi a dobovými publikacemi o umění a časopisy.

Alfons Mucha také ilustroval různé kalendáře a reklamy potravinářských výrobků, nápojů, drogistického a průmyslového zboží.

Výstava nás nadchla a byly jsme rády, že jsme ji mohly zhlédnout.

Po prohlídce jsme opět nasedly do auta a jely do obchodního centra Futurum na oběd. Každý si vybral z jídelního lístku, na co měl chuť. Po obědě jsme se ještě porozhlédly po obchodech a poté jsme se již vydaly na cestu do Domova.

Byl to krásný den s nezapomenutelným zážitkem.

 

 


 Zpět